Akademikern
Målgrupp: Socionomer, samhälls-, personal- och beteendevetare, ekonomer
Upplaga: 71 600
Utgivare: Akademikerförbundet SSR
Utgåvor/år: 6


Utgivningsplan och prislista (PDF)
www.akademikern.se


 

Energigas
Målgrupp: Gasleverantörer, industrier, myndigheter m.m.
Upplaga: 6 200
Utgivare: Energigas Sverige
Utgåvor/år: 4

Utgivningsplan och prislista (PDF)
www.energigas.se
 

LIV
Målgrupp: Medlemmar i RTP, funktionsnedsatta t.e.x ryggmärgs-, hjärn- och polioskadade
Upplaga: 12 000
Utgivare: Personskadeförbundet RTP
Utgåvor/år: 4

Utgivningsplan och prislista (PDF)

www.rtp.se/liv


 

Socionomen
Målgrupp: Socialchefer, kuratorer, socialsekreterare, familjerådgivare
Upplaga: 10 000
Utgivare: Akademikerförbundet SSR
Utgåvor/år: 8

Utgivningsplan och prislista (PDF)
www.socionomen.nu
 


Äldre i Centrum
Målgrupp: Beslutsfattare, forskare, sjuksköterskor och annan personal inom äldreomsorg
Upplaga: 5 000
Utgivare: Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum
Utgåvor/år: 4


Utgivningsplan och prislista (PDF)
www.aldreicentrum.se


 


UNIK
Målgrupp: Anhöriga till barn, unga och vuxna med intellektuell funktions-nedsättning (IF), beslutsfattare och personal. Tidningen har även en lättläst del som bilaga.
Upplaga: 22 000
Utgivare: FUB
Utgåvor/år: 6


Utgivningsplan och prislista (PDF)
www.fub.se

 


Sjukhusläkaren
Målgrupp: Sjukhusläkare
Upplaga: 20 500
Utgivare: Sjukhusläkarna
Utgåvor/år: 6


Utgivningsplan och prislista (PDF)
www.sjukhuslakaren.se 


    Arbetsliv
      Målgrupp: Alla som arbetar med arbets-
      miljöfrågor. Sveriges största av sitt slag
      Upplaga: 138 900 (230 000 läsare)
      Utgivare: Prevent
      Utgåvor/år: 6

      Utgivningsplan och prislista (PDF)
      www.prevent.se/arbetsliv/
 

      Chefstidningen
        Målgrupp: Chefer, beslutsfattare,
        personal- och beteendevetare
        Upplaga: 24 000
        Utgivare: Akademikerförbundet SSR
        och Svensk Chefsförening
        Utgåvor/år: 8

        Utgivningsplan och prislista (PDF)
        www.chefstidningen.se 

Omvårdnadsmagasinet
Målgrupp: Leg. sjuksköterskor
Upplaga: 60 000
Utgivare: Sveriges Sjuksköterskeförening, SSF
Utgåvor/år: 6

Utgivningsplan och prislista (PDF)
www.swenurse.se

 

Hjärnkraft
Målgrupp: Hjärnskadeförbundets medlemmar och anhöriga, vårdpersonal
Upplaga: 4 000
Utgivare: Hjärnskadeförbundet
Utgåvor/år: 4

Utgivningsplan och prislista (PDF)

www.hjarnkraft.nu 
Polistidningen
Målgrupp: Sveriges polis
Upplaga: 23 500
Utgivare: Polisförbundet
Utgåvor/år: 6


Utgivningsplan och prislista (PDF)
www.polistidningen.se

 

Socialpolitik
Målgrupp: Beslutsfattare inom social-tjänst, hälso- och sjukvård, omsorg och annan förvaltning
Årsupplaga: 10 000
Utgivare: Socialpolitisk Debatt
Utgåvor/år: 2


Utgivningsplan och prislista (PDF)
www.socialpolitik.com


 

Rörelse
Målgrupp: Familjer med rörelsehindrade barn- och ungdomar, yrkesverksamma och beslutsfattare
Upplaga: 6 000
Utgivare: RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn- och ungdomar)
Utgåvor/år: 6


Utgivningsplan och prislista (PDF)
www.rbu.se