Om oss

Med mer än 20 års erfarenhet av marknadsföring och annonsförsäljning, har vi skaffat oss en unik kund- och kunskapsplattform.

Vår filosofi bygger på att varje uppdrag ska marknadsföras utifrån sin unika potential.
För varje nytt uppdrag eller förfrågan gör vi därför en noggrann utvärdering samt marknads- och konkurrensanalys av tidningen och dess målgrupp. Allt för att vi på bästa sätt ska kunna leverera kvalitet och resultat med målsättning att överträffa uppdragsgivarens förväntningar. De mångåriga relationer vi skapat med såväl våra uppdragsgivare som med annonsörer, bygger på en kontakt med förtroende och tillit.

Vårt arbete bygger på långsiktighet och god framförhållning vilket förutom glädje kräver kontinuitet, god arbetsdisciplin och nytänkande. Förutom vår erfarenhet och kunskap i sälj- och marknadsföring erbjuder vi även grafiskt kunnande liksom annonsproduktion.

Vi är det ”lilla” företaget som arbetar utifrån mottot, ”genom erfarenhet, kunskap
och glädje byggs de mest lyckosamma affärsförbindelserna”!


Affärsidé
”Att på ett marknadsanpassat, serviceinriktat och kundnära sätt, marknadsföra
facktidskrifter och dess läsare till potentiella annonsörer och därigenom skapa långsiktiga kundrelationer. Dels för att öka annonsörernas försäljning/omsättning och samtidigt skapa god ekonomi på respektive tidning. Dessutom, genom hög teknisk kompetens, erbjuda våra kunder full service vad gäller materialhantering.”