Om oss

Med mer än 20 års erfarenhet av marknadsföring och annonsförsäljning, har vi skaffat oss en unik kund- och kunskapsplattform.

Vår filosofi bygger på att varje uppdrag ska marknadsföras utifrån sin unika potential.
För varje nytt uppdrag eller förfrågan gör vi därför en noggrann utvärdering samt marknads- och konkurrensanalys av tidningen och dess målgrupp. Allt för att vi på bästa sätt ska kunna leverera kvalitet och resultat med målsättning att överträffa uppdragsgivarens förväntningar. De mångåriga relationer vi skapat med såväl våra uppdragsgivare som med annonsörer, bygger på en kontakt med förtroende och tillit.

Vårt arbete bygger på långsiktighet och god framförhållning vilket förutom glädje kräver kontinuitet, god arbetsdisciplin och nytänkande. Förutom vår erfarenhet och kunskap i sälj- och marknadsföring erbjuder vi även grafiskt kunnande liksom annonsproduktion.

Vi är det ”lilla” företaget som arbetar utifrån mottot, ”genom erfarenhet, kunskap
och glädje byggs de mest lyckosamma affärsförbindelserna”!


Affärsidé
”Att på ett marknadsanpassat, serviceinriktat och kundnära sätt, marknadsföra
facktidskrifter och dess läsare till potentiella annonsörer och därigenom skapa långsiktiga kundrelationer. Dels för att öka annonsörernas försäljning/omsättning och samtidigt skapa god ekonomi på respektive tidning. Dessutom, genom hög teknisk kompetens, erbjuda våra kunder full service vad gäller materialhantering.”Hur vi hanterar dina personuppgifter
I och med det nya datalagringsdirektivet, GDPR, som trädde i kraft i maj 2018 vill vi berätta för dig hur vi använder dina personuppgifter. Vi bedriver försäljning av annonsutrymmen i både tryckta och digitala medier som t.ex. organisations- och branschtidningar liksom webbsidor. Vi arbetar uteslutande mot företag (så kallad B2B) och inte privatpersoner (B2C). Vi hanterar således inte privata adressuppgifter med något enstaka undantag där privatperson köper annonsutrymme.

I kontakt med oss kan dina personuppgifter som till exempel för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress sparas och användas i marknadsföringssyfte. Exakt hur de används styrs av vår intresseavvägning. Som exempel kan vi bedöma att ett media med liknande målgrupp som tidigare bokats, kanske kan vara aktuellt för dig. Du kan komma att bli uppringd, få ta emot erbjudanden via e-post och ibland brev. Du kan också komma att få ett exemplar av tidning med bifogad utgivningsplan/prislista för att bli informerad hur nästa års utgivning ser ut (dessa kan avböjas genom att kontakta oss på kontakt@bs-media.se). Vi har också rutiner där man efter köpt annonsutrymme får referensexemplar utskickat för att själv kunna kontrollera annonsen.

Vi sparar också vissa uppgifter enligt rättslig förpliktelse. Som exempel, nödvändiga uppgifter för fakturering där företagsnamn, ibland personnamn som referens, adress, organisationsnummer, är uppgifter vi är skyldiga att spara enligt bokföringslagen.

Dina uppgifter delas eller säljs inte till tredje part, undantaget faktureringsunderlag (där ansvariga tidningsutgivare/våra uppdragsgivare fakturerar) och/eller adresserade utskick (via tryckerier). Dessa parter har alla skrivit under ett personuppgifts-biträdesavtal med Bengtsson & Sundström Media som garanterar att hanteringen sker enligt artikel 32-36 i GDPR.

Din rätt att bli bortglömd
Skulle du vilja att dina uppgifter tas bort ur våra system går det bra att kontakta oss här. Så länge det inte bryter mot vår rättsliga förpliktelse (t.ex. faktureringsunderlag) raderar vi din data.

Har du fler frågor kring vår hantering får du gärna kontakta oss här.