Arbetsliv
Tidningen för alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Sveriges största av sitt slag.

Tryckt upplaga: 82 700 ex (TS 2022)
Antal utgåvor/år: 4
Hemsida: 43 000 besökare/månad
Nyhetsbrev: 9 500 prenumeranter
Utgivare: Prevent

Utgivningsplan och prislista (PDF)
www.prevent.se/arbetsliv/
Officerstidningen
Officersförbundets medlemstidning som når officerare och annan personal inom Försvarsmakten.

Tryckt upplaga: 21 000 ex
Utgåvor/år: 6
Hemsida: 40 000 besökare/månad
Utgivare: Officersförbundet


Utgivningsplan och prislista (PDF)
www.officerstidningen.se
 
LIV
Medlemmar i RTP, funktionsnedsatta t.e.x ryggmärgs-, hjärn- och polioskadade

Upplaga: 9 000 ex
Utgivare: Personskadeförbundet RTP
Utgåvor/år: 4

Utgivningsplan och prislista (PDF)

www.rtp.se

 

Äldre i Centrum
Läses av beslutsfattare, forskare, sjuksköterskor och annan personal inom äldreomsorg

Tryckt upplaga: 4 500
Antal läsare: 7 500
Utgivare: Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum
Utgåvor/år: 4


Utgivningsplan och prislista (PDF)
www.aldreicentrum.se
 

UNIK
Anhöriga till barn, unga och vuxna med intellektuell funktions-nedsättning (IF), beslutsfattare och personal. Tidningen har även en lättläst del som bilaga.

Tryckt upplaga: 22 000 ex
Utgivare: FUB
Utgåvor/år: 6


Utgivningsplan och prislista (PDF)
www.fub.se / www.tidningenunik.se

Tidningen KICK
Personer med ryggmärgsskada och andra fysiska funktonsnedsättningar, anhöriga, fysioteraputer och arbetsteraputer m.fl.

Tryckt upplaga: 3 000 ex
Utgivare: RG Aktiv Rehabilitering
Utgåvor/år: 1 + 6 st nyhetsbrev


Utgivningsplan och prislista (PDF)
www.rgaktivrehab.se

Polistidningen
Polisförbundets medlemstidning som når 91% av Sveriges poliskår. Poliser i både inre- och yttretjänst, chefer och beslutsfattare.

Tryckt upplaga: 26 300 ex (TS 2023)
Antal utgåvor/år: 5
Hemsida: 41 000 besökare/månad
Utgivare: Polisförbundet


Utgivningsplan och prislista (PDF)
www.polistidningen.se
Omvårdnadsmagasinet
Tidningen för leg. sjuksköterskor och medlemmar i SSF.

Tryckt upplaga: 51 100 ex (TS 2022)
Antal läsare: ca 60 000
Antal utgåvor/år: 5 & nyhetsbrev
Utgivare: Sveriges Sjuksköterskeförening, SSF

Utgivningsplan och prislista (PDF)
www.swenurse.se

 
Hjärnkraft
Hjärnskadeförbundets medlemmar och anhöriga, vårdpersonal.

Upplaga: 4 000 ex
Utgivare: Hjärnskadeförbundet
Utgåvor/år: 4

Utgivningsplan och prislista (PDF)

www.hjarnkraft.nu
Socialpolitik
Beslutsfattare inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, omsorg och annan förvaltning.

Utgivare: Socialpolitisk Debatt
Hemsida: 37 000 besökare

Antal nyhetsbrev: 16

Utgivningsplan och prislista (PDF)
www.socialpolitik.com

Sjukhusläkaren
Tidningen för sjukhusspecialister och chefsläkare

Tryckt upplaga: 23 600 ex
Antal läsare: 30 000
Antal utgåvor/år: 6
Utgivare: Sjukhusläkarna


Utgivningsplan och prislista (PDF)
www.sjukhuslakaren.se


 

Rörelse
För familjer med rörelsehindrade barn- och ungdomar, yrkesverksamma och beslutsfattare

Tryckt upplaga: 6 000 ex
Utgivare: RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn- och ungdomar)
Utgåvor/år: 6


Utgivningsplan och prislista (PDF)
www.rbu.se